Έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ KA2

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Μέσω μιας ανάλυσης αναγκών, το έργο παράγει Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (6 ενότητες) προς όφελος των εκπαιδευτικών και των παιδαγωγών που εργάζονται με μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Ανοικτό διαδικτυακό μάθημα

Το Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα θα καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο στον τρόπο ένταξης των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα σχολεία.

Κοινότητα Εκπαιδευτικών

Η Κοινότητα Εκπαιδευτικών είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου μπορείτε να ανταλλάξετε εμπειρίες και καλές πρακτικές στη διδασκαλία σε μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Εγγραφείτε μαζί μας!

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο

Πώς να εγγραφείτε στην πλατφόρμα;

drpdnm_logo_barvni-2-1
Logo FOCO