Project gefinancierd door het Erasmus+ KA2-programma

Educatieve inhoud

Op basis van een analyse van de behoeften produceert het project educatieve inhoud (6 modules) ten behoeve van leerkrachten en opvoeders die werken met leerlingen met een migrantenachtergrond.

Open Online Cursus

De Open Online Cursus zal leerkrachten en opvoeders die werken met leerlingen met een migrantenachtergrond begeleiden bij het integreren van leerlingen met een migrantenachtergrond in scholen.

Community van Opvoeders

De Community van Opvoeders is een online platform waar u ervaringen en goede praktijken kunt uitwisselen over het lesgeven aan leerlingen met een migrantenachtergrond. Doe met ons mee!

Meer informatie over het project

Hoe kan ik me inschrijven voor het platform?

drpdnm_logo_barvni-2-1
Logo FOCO