Project

DEVOTE_Logo_final_2 (1)

DEVOTE is een project met een looptijd van 24 maanden dat medegefinancierd wordt door het Erasmus+-programma.

01/11/2020 - 31/10/2022

Inleiding tot het project

Het DEVOTE-project beoogt de integratie van leerlingen met een migrantenachtergrond op scholen te versterken en hun succes in het onderwijs te verbeteren door het verstrekken van opleiding, coaching en begeleiding aan leerkrachten. Schoolleiders en opvoeders worden uitgerust a.d.h.v. de hieronder beschreven intellectuele outputs met de nodige vaardigheden en innovatieve instrumenten om leerlingen uit het secundair onderwijs in het proces te ondersteunen en om de samenwerking tussen scholen, gezinnen en andere externe belanghebbenden te versterken.

Doelstellingen

  • Bevorder de professionele ontwikkeling van leerkrachten in het omgaan met migranten- en vluchtelingenleerlingen en diversiteit in klaslokalen.
  • Ondersteun scholen in het vergemakkelijken van de inclusie en het succes van nieuw aangekomen migranten- en vluchtelingenleerlingen en zo bij te dragen tot de aanpak van voortijdig schoolverlaten.
  • Ondersteun en verbeter de prestaties van pas aangekomen migranten- en vluchtelingenstudenten in secundaire scholen.
  • Versterk de samenwerking tussen alle leden van de schoolgemeenschap (schoolleiders, leerkrachten en niet-onderwijzend personeel, leerlingen, ouders/familieleden).
  • Verbeter en breid de vaardigheden en competenties van leerkrachten in het secundair onderwijs met betrekking tot het onderwijzen van lezen, schrijven en rekenen aan leerlingen met een migrantenachtergrond uit.
  • Reik een diagnostisch instrument aan voor de doeltreffende beoordeling van geletterdheid, rekenvaardigheid en digitale competenties, lacunes en behoeften van leerlingen met een migrantenachtergrond.
  • Bevorder innoverende praktijken, digitaal en niet-digitaal, in het onderwijs van lees- en schrijfvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale competenties van secundaire leerlingen met een migrantenachtergrond.

Doelgroepen

0
leerlingen uit het secundair onderwijs met een migrantenachtergrond en hun ouders
0
secondary school students with migrant backgrounds and their parents
0
belanghebbenden
0
begunstigden uit een breder publiek op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau