book

Educatieve inhoud

Het eerste resultaat van DEVOTE is een reeks educatieve instrumenten voor leerkrachten en opvoeders van secundaire scholen, bedoeld om hen te helpen de integratie van leerlingen met een migrantenachtergrond in de leeftijdsgroep van 13 tot 18 jaar te ondersteunen.

Verslag

Het lesmateriaal is ontwikkeld op basis van primair en secundair onderzoek, dat bij de start van het project is uitgevoerd en bestond uit een literatuurstudie en een enquête onder leerlingen met een migrantenachtergrond en hun leerkrachten. Deze onderzoeks- en analysefase hielp het team van DEVOTE de huidige situatie van de integratie van leerlingen met een migrantenachtergrond op scholen in de zes doellanden (Frankrijk, België, Italië, Slovenië, Griekenland en Turkije) in kaart te brengen en de doelgroep, het doel en de doelstellingen van het project duidelijker te definiëren. Het leidde tot de publicatie van "Teaching to students with migrant backgrounds – Report of primary research and literature review“.

The report’s findings allowed to put into light the necessity to provide teachers with specific guidance and tools regarding topics such as the assessment of students with migrant backgrounds, which is not widely carried out and is rarely comprehensive in Europe. It also highlighted the need for psycho-social support in schools, as mental and emotional well-being is fundamental for the students’ integration and educational progress. These matters are therefore addressed in DEVOTE’s educational content, as well as other topics identified as being of great importance, such as the difficulties encountered by students with migrant backgrounds with the national language, or the parental involvement, which is a key to their children’s integration and success in school. The educational content also aims to present the Whole School Approach, which has proven very successful with students with migrant backgrounds as it adresses their holistic needs, and more generally to present good practices in intercultural education.

Modules

The educational content is divided into 6 modules which have all been translated in all the languages of the project.

Feedback op de modules

Jouw feedback op de educatieve inhoud van DEVOTE is erg belangrijk voor ons, omdat we onze Open Online Course zo nuttig mogelijk willen maken, en niemand kent de problemen waarmee jij te maken krijgt als leerkracht die lesgeeft aan leerlingen met een migrantenachtergrond of als leerling met een migrantenachtergrond beter dan jou!

Vul daarom na het lezen van de modules de volgende vragenlijst in:

Deze educatieve inhoud brengt ons dichter bij de productie van onze tweede output, de creatie van een Open Online Cursus, die beschikbaar zal zijn op onze website.