Partners

Het partnerschap is opgezet tussen zes verschillende organisaties waaronder een school - Fo.Co. (Italië), twee universiteiten - UCLL (België) en UTH (Griekenland) en drie NGO's - ALDA (Frankrijk), DRPDNM (Slovenië) en Paydaş (Turkije) op een sectoroverschrijdende manier.

ALDA - European Association for Local Democracy (Frankrijk)

ALDA is een niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de bevordering van goed lokaal bestuur, met name door de empowerment van het maatschappelijk middenveld en de bevordering van actief burgerschap. De organisatie is actief in heel Europa (28 EU-lidstaten), op de Balkan en de laatste jaren ook in de zuidelijke Kaukasus en Noord-Afrika. In het kader van de bevordering van goed bestuur en burgerparticipatie op lokaal niveau, richt ALDA zich op verschillende thema's, zoals Europese integratie, burgerinitiatieven, betrokkenheid van jongeren, mensenrechten, immigratie, gelijke kansen, duurzame economische ontwikkeling en vrijwilligerswerk. ALDA is een op lidmaatschap gebaseerde organisatie met meer dan 300 leden (waaronder lokale overheden, maatschappelijke organisaties, jeugdverenigingen, universiteiten) uit meer dan 30 landen. ALDA wordt gefinancierd door lidmaatschapsgelden en projectfinanciering van de Europese Commissie (o.a. Europe for Citizens en ERASMUS +), de Raad van Europa en andere publieke en private donoren.

Drustvo Za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Slovenië)

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Vereniging voor de ontwikkeling van vrijwilligerswerk Novo mesto) is een Sloveense niet-gouvernementele en humanitaire organisatie die werkt in het algemeen belang op het gebied van sociale zorg, jeugd en cultuur. Onze missie is om bij te dragen aan een meer inclusieve en open samenleving voor iedereen. Onze twee belangrijkste programma's houden zich bezig met de inclusie van sociaal uitgesloten groepen en met het stimuleren van de ontwikkeling van NGO's en de civiele dialoog. Onze activiteiten binnen de programma's worden uitgevoerd door expert en vrijwilligerswerk. Wij bevorderen de waarden van solidariteit, tolerantie, vrijwilligheid, actief leven, schoon milieu, burgerschapsbewustzijn en interculturele dialoog, burgerparticipatie.

Paydaş Eğitim Kültür Ve Sanat Derneği (Turkije)

Paydaş is een non-profit onderwijsinstelling opgericht door opvoeders. De leden zijn voornamelijk het onderwijzend personeel van verschillende soorten organisaties op het gebied van onderwijs. Het belangrijkste doel is om innovatie in formeel, niet-formeel en informeel onderwijs op te nemen. In dit opzicht omvatten de reguliere activiteiten van de vereniging het organiseren van opleidingen die de ontwikkeling van ondersteunende educatieve activiteiten voor coaches, opvoeders, facilitators in formeel en niet-formeel onderwijs ondersteunen. De activiteiten hebben betrekking op de drie belangrijkste gebieden: onderwijs voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, innovatie en digitalisering. Het runnen van organisaties om wederzijds onderwijs tussen onderwijzend personeel en educatieve interactie te voeden is ook een van de doelstellingen van de vereniging.

Panepistimio Thessalias (Griekenland)

De Universiteit van Thessalië biedt graduaat en postgraduaat programma's en extra-curriculaire modules in specifieke onderzoeks- en bedrijfsgebieden, voor meer dan 43000 studenten. De belangrijkste missie van de Universiteit van Thessalië is de bevordering van wetenschappelijke kennis door onderzoek en de bijdrage aan de culturele en economische ontwikkeling van de lokale gemeenschap en de bredere samenleving. Zij staat bekend om haar uitstekende onderzoeksprestaties en opmerkelijke wetenschappelijke prestaties, in overeenstemming met de internationale normen. Projectinitiatieven worden in hoge mate gesteund door de Universiteit van Thessalië en het Centrum voor Internationaal Onderwijs (CIE), waarbij het unieke karakter dat zij bieden wordt benadrukt en zichtbaar wordt gemaakt. De wetenschappelijke en kwalitatieve uitvoering van de opleidingsprogramma's wordt verzekerd door de geïntegreerde bijdrage van alle faculteiten en de rest van het onderzoekspersoneel van de Universiteit van Thessalië. In het bijzonder heeft het team van CIE deelgenomen aan een aantal Europese en nationale projectinitiatieven die sociale inclusie bevorderen voor mensen met mindere kansen en mensen met een handicap, met aanzienlijke ervaring in verschillende Europese kaders (H2020, EASME, Erasmus+, DG Werkgelegenheid, Erasmus+ Sport, Interreg, etc.).

Formazione e Comunione Società Cooperativa Sociale Onlus (Italië)

Fo.co. Onlus is een opleidingsinstituut dat geaccrediteerd is in de regio Sicilië. Het werd opgericht in 2012 in Sicilië met als doel te werken aan een duurzame ontwikkeling van het grondgebied en de bevordering van individuen en diversiteit, door het aanbieden van diensten aan individuen, professionele opleidingen en ontwerp / planning aan de publieke en particuliere sector, altijd volgens de ethische code op basis van de beginselen van de VN en de geest afgekondigd door de Economie van de Communie. Zij werken ook met projecten voor asielzoekers en vluchtelingen en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (MSNA). Fo.Co. realiseert in Pozzallo (RG), een van de belangrijkste gebieden waar migranten aan land komen, het Mediterranean Center of Studies and Training "G. La Pira", met als doel een sociaal initiatief voor migranten op te zetten, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de meest kwetsbaren; niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Het doel van het center is sociale en institutionele actoren op te leiden om de voorwaarden voor de opvang en integratie van niet-begeleide minderjarigen, vluchtelingen en asielzoekers te verbeteren. Het centrum biedt multidisciplinaire opleidingen aan voor actoren die betrokken zijn bij de opvang en integratie van niet-begeleide minderjarigen, terwijl het ook opleidingen verzorgt voor niet-begeleide minderjarigen, asielzoekers en vluchtelingen.

UCLL (België)

Vzw UC Limburg is een instelling voor hoger onderwijs in Vlaanderen, die onder de naam UC Leuven-Limburg samenwerkt met 2 andere IHO's: vzw UC Leuven (voorheen KHLeuven) en vzw UC Leuven Comenius Lerarenopleidingen (voorheen Groep T). UC Limburg staat bekend om de hoge kwaliteit van haar onderwijs, onderzoek en regionale ontwikkeling. UC Limburg verzorgt advies en permanente educatie voor lokale industrieën, organisaties en overheden. UC Limburg is lid van onderwijsnetwerken over de hele wereld en werkt nauw samen met lokale, regionale en nationale beleidsinstanties, wat resulteert in een breed netwerk van belanghebbenden.