Modul 2: Ocenjevanje učencev z migrantskim ozadjem

Začetna ocena novo prispelih učencev migrantov se v Evropi ne izvaja pogosto in je redko celovita. Ti elementi običajno prispevajo k odločitvam o tem, kako umestiti učence v šolo in/ali kako zagotoviti učno pomoč, da bi zadostili njihovim potrebam.

O čem je ta modul?

Ta modul je namenjen ozaveščanju pedagogov o različnih vrstah ovir in neenakosti, ki jih prevladujoče prakse ocenjevanja v izobraževanju predstavljajo za učence z migrantskim ozadjem, ter razvijanju njihovih poklicnih kompetenc za izvajanje kulturno odzivnega ocenjevanja. S pomočjo refleksivnih praks o lastnih izkušnjah so pedagogi pozvani, da razmislijo o možnih pasteh za učence in se odzovejo na ideološke predpostavke, ki jih ohranjajo o komunikaciji v šoli, kompetencah, učenju in ocenjevanju. Obravnavamo pedagoške pristope, ki izkoriščajo kulturno raznolikost učencev kot vir za učenje in zagotavljajo možnosti za izvajanje kulturno občutljivega ocenjevanja.

Cilj modula je zagotoviti pomembno znanje in spretnosti, ki bodo učiteljem potencialno pomagali pri ponovnem razmisleku o teoriji in praksi ocenjevanja, da bi izpolnili zahteve načel socialne pravičnosti. V tem smislu prispeva k profesionalnemu razvoju učiteljev za medkulturno kompetenco in kulturno odgovorno ocenjevanje.

Kaj je cilj tega modula

 • Razišči, katera konceptualna orodja in pedagoške strategije so potrebni za oblikovanje kulturno občutljivega ocenjevanja znanja.
 • Razmisli o svojem poučevanju v zvezi s kulturno občutljivim ocenjevanjem.
 • Razišči, kako lahko kulturno občutljivo ocenjevanje učenja pomaga pri vključevanju učencev z migrantskim ozadjem v evropske šole.

Bibliografija:

 • Gupta, K. (2011). A practical guide to needs assessment. John Wiley & Sons.
 • Sleezer, C. M., Russ‐Eft, D. F., & Gupta, K. (2015). Learning, training, and performance timeline: A walk through history. Performance Improvement, 54(2), 7-15.
 • Tsokalidou, R., & Skourtou, E. (2020). Translanguaging as a culturally sustaining pedagogical approach: Bi/Multilingual educators’ perspectives. Inclusion, Education and Translanguaging, 219.
 • Hesson, S., Seltzer, K., & Woodley, H. H. (2014). Translanguaging in curriculum and instruction: A CUNY-NYSIEB guide for educators. New York: CUNY-NYSIEB.
 • Nayir, F., Brown, M., Burns, D., Joe, O. H., Mcnamara, G., Nortvedt, G., ... & Wiese, E. F. (2019). Assessment with and for migration background students-cases from Europe. Eurasian Journal of Educational Research, 19(79), 39-68.
 • Nortvedt, G. A., Wiese, E., Brown, M., Burns, D., McNamara, G., O’Hara, J., ... & Taneri, P. O. (2020). Aiding culturally responsive assessment in schools in a globalising world. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 32(1), 5-27.
+46 vpisani
Niso Vpisani
Brezplačno

Module Includes

 • 3 Učne ure
 • 7 Teme
 • 1 Kviz