Projekt

DEVOTE_Logo_final_2 (1)

DEVOTE je 24-mesečni projekt, ki ga sofinancira program Erasmus+.

01/11/2020 - 31/10/2022

Uvod v projekt

Cilj projekta DEVOTE je okrepiti vključevanje učencev z migrantskim ozadjem v šole in izboljšati njihov uspeh pri izobraževanju z zagotavljanjem usposabljanja, inštruiranja in usmerjanja učiteljev, ki vodstva šol in vzgojitelje opremijo s potrebnimi spretnostmi in inovativnimi orodji za podporo srednješolcem v tem procesu, krepitvijo sodelovanja med šolami, družinami in drugimi zunanjimi deležniki, tako da jim zagotovijo spodaj opisane intelektualne rezultate.

Cilji

  • Razviti strokovni razvoj učiteljev pri obravnavi učencev migrantov in beguncev ter raznolikosti v razredih.
  • Podpirati šole, da bi olajšale vključevanje in uspeh novo prispelih učencev migrantov in beguncev ter tako prispevale k reševanju problema zgodnjega opuščanja šolanja.
  • Podpirati in izboljšati uspešnost novoprispelih učencev migrantov in beguncev v srednjih šolah.
  • Okrepiti sodelovanje med vsemi člani šolske skupnosti (vodstvom šole, učitelji in nepedagoškim osebjem, učenci, starši/družinami).
  • Razširitev in izboljšanje spretnosti in kompetenc srednješolskih učiteljev pri poučevanju pismenosti in matematične pismenosti za učence z migrantskim ozadjem.
  • Zagotavljanje diagnostičnega orodja za učinkovito ocenjevanje pismenosti, matematične pismenosti in digitalnih kompetenc, vrzeli in potreb učencev z migrantskim ozadjem.
  • Spodbujanje inovativnih digitalnih in nedigitalnih praks pri poučevanju pismenosti, matematične pismenosti in digitalnih kompetenc srednješolcev z migrantskim ozadjem.

Ciljne skupine

0
učiteljev, vodij šol in vzgojiteljev
0
srednješolcev z migrantskim ozadjem in njihovih staršev
0
zainteresiranih strani oz. deležnikov
0
prejemnikov iz širše javnosti na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni