book

Izobraževalna vsebina

Prvi rezultat projekta DEVOTE je niz izobraževalnih orodij, namenjenih učiteljem in vzgojiteljem v srednjih šolah in gimnazijah, ki naj bi jim pomagali pri vključevanju učencev z migrantskim ozadjem, starih od 13 do 18 let.

Poročilo

Vsebinsko gradivo je bilo razvito s pomočjo primarne in sekundarne raziskave, ki je bila izvedena ob začetku projekta in je obsegala pregled literature ter anketo, izvedeno med dijaki z migrantskim ozadjem in njihovimi učitelji. Ta faza raziskave in analize je ekipi projekta DEVOTE pomagala orisati trenutno stanje na področju vključevanja učencev z migrantskim ozadjem v šole v šestih ciljnih državah (Francija, Belgija, Italija, Slovenija, Grčija in Turčija) ter jasneje opredeliti ciljno skupino ter namen in cilje projekta. Rezultat projekta je bila objava knjige "Poučevanje učencev z migrantskim ozadjem - poročilo o primarni raziskavi in pregled literature“.

Ugotovitve poročila so omogočile osvetliti potrebo po tem, da se učiteljem zagotovijo posebne smernice in orodja v zvezi s temami, kot je ocenjevanje učencev z migrantskim ozadjem, ki se v Evropi ne izvaja pogosto in je redko celovito. Prav tako je poudarilo potrebo po psihosocialni podpori v šolah, saj je duševno in čustveno dobro počutje temeljnega pomena za vključevanje učencev in njihov učni napredek. Zato so ta vprašanja obravnavana v izobraževalnih vsebinah programa DEVOTE, pa tudi druge teme, ki so bile opredeljene kot zelo pomembne, kot so težave, s katerimi se učenci z migrantskim ozadjem srečujejo pri nacionalnem jeziku, ali sodelovanje staršev, ki je ključno za vključevanje njihovih otrok in njihov uspeh v šoli. Namen izobraževalnih vsebin je tudi predstaviti pristop celotne šole, ki se je pri učencih z migrantskim ozadjem izkazal za zelo uspešnega, saj obravnava njihove celostne potrebe, in na splošno predstaviti dobre prakse na področju medkulturnega izobraževanja.

Moduli

Izobraževalna vsebina je razdeljena na 6 modulov, ki so bili prevedeni v vse jezike projekta.

Povratne informacije o modulih

Vaše povratne informacije o izobraževalnih vsebinah projekta DEVOTE so za nas zelo pomembne, saj želimo, da bi bil naš odprti spletni tečaj čim bolj uporaben, nihče pa ne pozna bolje od vas vprašanj, s katerimi se soočate kot učitelj, ki poučuje učence z migrantskim ozadjem, ali kot učenec z migrantskim ozadjem!

Zato vas prosimo, da po branju modulov izpolnite naslednjo anketo:

Te izobraževalne vsebine nas približujejo izdelavi našega drugega rezultata, oblikovanju odprtega spletnega tečaja, ki bo na voljo na naši spletni strani.