Modül 4: Ebeveyn Katılımı

Öğrencilerin okuldaki iyi oluşları ebeveynlerinin okula, öğrenmeye ve öğretmeye yönelik algı ve tutumlarına da bağlıdır (Trasberg & Kong, 2017; Smit, Driessen, Sluiter & Sleegers, 2007). Ebeveynlerin okula ilişkin algıları bir dizi faktör tarafından şekillendirilebilir, bunlar arasında çocukları, diğer ebeveynler ve okul personeli ile yapılan tartışmalar, çocuklarının okul performansı yer alır.

Bu modül ne hakkında?

Bu modülün sonunda, öğrenciler:

 • Göçmen ebeveynlerin çocuklarının eğitime dahil edilmesini desteklemedeki ihtiyaçlarını belirleyin.
 • Göçmen ebeveynlerin çocuklarının eğitimine ve okul yaşamına katılımını destekleme konusunda Avrupa'daki okulların iyi uygulamalarını haritalayın.
 • Göçmen ebeveynlerin okulun yaşamına katılım kalitesi ve düzeyi ve hem ebeveynlerin hem de okul personelinin zorluklara ilişkin görüşleri ile ilgili bakış açıları edinin.
 • Ebeveynlerin çocuklarının eğitimine katılımının iyileştirilmesi için var olan engelleri ve fırsatları tanıtmak.

Bu modülün amacı nedir?

Bu modülün amacı, ebeveynlerin çocuklarının okul eğitimine katılımını destekleyen öğretmen ve okul yöneticilerinin uygulamalarını belirlemek için öğretmenlerin yeterliliklerini geliştirmektir.

Modülün Amaçları:

 • 5 ortak ülkedeki örnek çalışma okullarında göçmen ebeveyn katılımı, ebeveyn ağı ve ebeveyn katılımındaki engelleri analiz edin.
 • Okulların göçmen ebeveyn katılımı stratejilerini geliştirmelerini sağlamak için göçmen ebeveyn katılımı ve yetkilendirmesi için pratik araçları ve iyi uygulamaları belirleyin.
 • Göçmen ebeveynlerin AB ülkelerindeki okul ve eğitim sistemleri hakkındaki bilgilere kolayca erişmelerini ve birbirleri arasında ağ kurmalarını ve bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak için çevrimiçi araçlar geliştirin.

Bibliyografya:

 • Bodovski, K. (2010), Parental practices and educational achievement: social class, race, and habitus, British Journal of Sociology of Education, 31:2, 139-156
 • Desimone, L. M. (1999), Linking parent involvement with student achievement: Do race and income matter? The Journal of Educational Research, 93(1), 11-30.
 • Golan, S. And Petersen, D. (2002), Promoting Involvement of Recent Immigrant Families in Their Children's Education. Available online: http://www.hfrp.org/family involvement/publications-resources/promoting-involvement-of-recent- immigrant-families-in-their-children-s-education Accessed 11 July 2021
 • Tebben, charles (2017) "Immigrant Parental Involvement In Student Academics," Empowering Research for Educators: Vol. 1 : Iss. 1 , Article 3. Available at: http://openprairie.sdstate.edu/ere/vol1/iss1/3
 • Turney, K. & Kao, G. (2009). Barriers to school involvement: Are immigrant parents disadvantaged? The Journal of Educational Research, 102: (4), 257-271.
 • Peterson, S.S., & Ladky, M. (2007). A survey of teachers’ and principals’ practices and challenges in fostering new immigrant parent involvement. Canadian Journal of Education, 30 (3), 881-910.
 • Schaller, A. & Rocha, L. (2007). Maternal attitudes and parent education: How immigrant mothers support their child’s education despite their own low levels of education. Early Childhood Education Journal, 35:5, 351-356.
+31 kayıtlı
kaydedilmemiş

Module Includes

 • 9 Dersler
 • 6 Konular
 • 1 Test