Proje

DEVOTE_Logo_final_2 (1)

DEVOTE, Erasmus+ programı tarafından ortak finanse edilen 24 aylık bir projedir.

01/11/2020 - 31/10/2022

Projenin tanıtımı

DEVOTE projesi, aşağıda açıklanan Fikri Çıktıları onlara sağlayarak okullar, aileler ve diğer dış paydaşlar arasındaki işbirliğini güçlendirerek, ortaöğretim öğrencilerini bu süreçte desteklemek için okul liderlerini ve eğitimcilerini gerekli beceriler ve yenilikçi araçlarla donatan öğretmenlere eğitim, koçluk ve rehberlik sağlayarak göçmen kökenli öğrencilerin okullara entegrasyonunu güçlendirmeyi ve eğitimdeki başarılarını artırmayı amaçlamaktadır.

Amaçlar

  • Göçmen ve mülteci öğrenciler ve sınıflardaki çeşitlilikle ilgilenmede öğretmenlerin mesleki gelişimini geliştirmek.
  • Yeni gelen göçmen ve mülteci öğrencilerin dahil edilmesini ve başarısını kolaylaştırmak için okulları desteklemek, böylece erken okul terkinin (ESL) ele alınmasına katkıda bulunmak.
  • Ortaokullarda yeni gelen göçmen ve mülteci öğrencilerin performansını desteklemek ve geliştirmek.
  • Okul topluluğunun tüm üyeleri (okul liderleri, öğretmenler ve öğretim dışı personel, öğrenciler, ebeveynler/aileler) arasındaki işbirliğini güçlendirin.
  • Ortaokul öğretmenlerinin okuma yazma ve sayısal becerilerini göçmen kökenli öğrencilere genişletmek ve geliştirmek.
  • Göçmen kökenli öğrencilerin okuryazarlık, sayısal ve dijital yeterliliklerinin, eksikliklerinin ve ihtiyaçlarının etkili bir şekilde değerlendirilmesi için bir tanı aracı sağlamak.
  • Göçmen geçmişi olan ortaokul öğrencilerinin okuryazarlık, sayısal ve dijital yeterliklerinin öğretiminde dijital ve dijital olmayan yenilikçi uygulamaları teşvik etmek.

Hedef gruplar

0
öğretmen, okul lideri ve eğitimci
0
Göçmen geçmişi olan ortaokul öğrencisi ve ebeveynleri
0
paydaş
0
Yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde daha geniş bir kitleden alıcı