Module 4: Betrokkenheid van ouders

Het welbevinden van leerlingen op school hangt ook af van de perceptie en houding van hun ouders ten opzichte van school, leren en lesgeven (Trasberg & Kong, 2017; Smit, Driessen, Sluiter & Sleegers, 2007). De perceptie van ouders over de school kan gevormd worden door een aantal factoren zoals gesprekken met hun kinderen, andere ouders en schoolpersoneel, de schoolprestaties van hun kinderen, …

Waar gaat deze module over?

Aan het einde van deze module, zullen de lerenden:

 • De behoeften van migrantenouders bij de ondersteuning van de integratie van hun kinderen in het onderwijs in kaart brengen.
 • Goede praktijken van scholen in heel Europa in kaart brengen om de betrokkenheid van migrantenouders bij het onderwijs van hun kinderen en bij het schoolleven te ondersteunen.
 • Perspectieven verzamelen met betrekking tot de kwaliteit en de mate van betrokkenheid van migrantenouders bij het reilen en zeilen van de school, en de standpunten van zowel ouders als schoolpersoneel met betrekking tot de uitdagingen.
 • Belemmeringen en mogelijkheden voor de verbetering van de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs van hun kinderen kunnen aangeven.

Wat is het doel van deze module?

Het doel van deze module is de competenties van leerkrachten te ontwikkelen om vast te stellen welke praktijken van leerkrachten en schoolbeheerders de participatie van ouders aan de schoolopleiding van hun kinderen ondersteunen.

De doelstellingen van de module:

 • Het analyseren van patronen van ouderbetrokkenheid van migranten, oudernetwerken, en barrières in ouderbetrokkenheid en empowerment op casestudiescholen in 5 partnerlanden.
 • Praktische instrumenten en goede praktijken voor ouderbetrokkenheid en empowerment van migranten in kaart brengen, zodat scholen hun strategieën voor ouderbetrokkenheid van migranten kunnen verbeteren.
 • Ontwikkeling van online-instrumenten om migrantenouders in staat te stellen gemakkelijk toegang te krijgen tot informatie over school- en onderwijssystemen in EU-landen, onderling te netwerken en informatie uit te wisselen.

Bibliografie:

 • Bodovski, K. (2010), Parental practices and educational achievement: social class, race, and habitus, British Journal of Sociology of Education, 31:2, 139-156
 • Desimone, L. M. (1999), Linking parent involvement with student achievement: Do race and income matter? The Journal of Educational Research, 93(1), 11-30.
 • Golan, S. And Petersen, D. (2002), Promoting Involvement of Recent Immigrant Families in Their Children's Education. Available online: http://www.hfrp.org/family involvement/publications-resources/promoting-involvement-of-recent- immigrant-families-in-their-children-s-education Accessed 11 July 2021
 • Tebben, charles (2017) "Immigrant Parental Involvement In Student Academics," Empowering Research for Educators: Vol. 1 : Iss. 1 , Article 3. Available at: http://openprairie.sdstate.edu/ere/vol1/iss1/3
 • Turney, K. & Kao, G. (2009). Barriers to school involvement: Are immigrant parents disadvantaged? The Journal of Educational Research, 102: (4), 257-271.
 • Peterson, S.S., & Ladky, M. (2007). A survey of teachers’ and principals’ practices and challenges in fostering new immigrant parent involvement. Canadian Journal of Education, 30 (3), 881-910.
 • Schaller, A. & Rocha, L. (2007). Maternal attitudes and parent education: How immigrant mothers support their child’s education despite their own low levels of education. Early Childhood Education Journal, 35:5, 351-356.
+31 ingeschreven
Niet Ingeschreven

Module Includes

 • 9 Lessen
 • 6 Onderwerpen
 • 1 Quiz