Modul 4: Vključevanje staršev

Dobro počutje učencev v šoli je odvisno tudi od dojemanja in odnosa njihovih staršev do šole, učenja in poučevanja (Trasberg in Kong, 2017; Smit, Driessen, Sluiter in Sleegers, 2007). Dojemanje šole s strani staršev lahko oblikujejo številni dejavniki, ki vključujejo pogovore z njihovimi otroki, drugimi starši in šolskim osebjem, uspešnost njihovih otrok v šoli.

O čem je ta modul?

Ob koncu tega modula bodo učenci:

 • Opredelili potrebe staršev migrantov pri podpiranju vključevanja njihovih otrok v izobraževanje.
 • Opredelili dobre prakse šol po Evropi pri podpiranju vključevanja staršev migrantov v izobraževanje njihovih otrok in v šolsko življenje.
 • Pridobili poglede na kakovost in raven vključevanja staršev migrantov v življenje šole ter stališča staršev in šolskega osebja glede izzivov.
 • Predstavili ovire in priložnosti, ki obstajajo za izboljšanje vključenosti staršev v izobraževanje njihovih otrok.

Kaj je cilj tega modula

Cilj tega modula je razviti kompetence učiteljev za prepoznavanje praks učiteljev in vodstva šole, ki podpirajo sodelovanje staršev pri šolanju njihovih otrok.

Cilji modula:

 • Analizirati vzorce vključevanja staršev migrantov, povezovanje staršev ter ovire pri vključevanju in opolnomočenju staršev na šolah, ki so vključene v študijo primera, v petih partnerskih državah.
 • Opredeliti praktična orodja in dobre prakse za vključevanje in opolnomočenje staršev migrantov, da bi šole lahko izboljšale svoje strategije za vključevanje staršev migrantov.
 • Razviti spletna orodja, ki bodo staršem migrantom omogočila enostaven dostop do informacij o šolskih in izobraževalnih sistemih v državah EU ter medsebojno povezovanje in izmenjavo informacij.

Bibliografija:

 • Bodovski, K. (2010), Parental practices and educational achievement: social class, race, and habitus, British Journal of Sociology of Education, 31:2, 139-156
 • Desimone, L. M. (1999), Linking parent involvement with student achievement: Do race and income matter? The Journal of Educational Research, 93(1), 11-30.
 • Golan, S. And Petersen, D. (2002), Promoting Involvement of Recent Immigrant Families in Their Children's Education. Available online: http://www.hfrp.org/family involvement/publications-resources/promoting-involvement-of-recent- immigrant-families-in-their-children-s-education Accessed 11 July 2021
 • Tebben, charles (2017) "Immigrant Parental Involvement In Student Academics," Empowering Research for Educators: Vol. 1 : Iss. 1 , Article 3. Available at: http://openprairie.sdstate.edu/ere/vol1/iss1/3
 • Turney, K. & Kao, G. (2009). Barriers to school involvement: Are immigrant parents disadvantaged? The Journal of Educational Research, 102: (4), 257-271.
 • Peterson, S.S., & Ladky, M. (2007). A survey of teachers’ and principals’ practices and challenges in fostering new immigrant parent involvement. Canadian Journal of Education, 30 (3), 881-910.
 • Schaller, A. & Rocha, L. (2007). Maternal attitudes and parent education: How immigrant mothers support their child’s education despite their own low levels of education. Early Childhood Education Journal, 35:5, 351-356.
+31 vpisani
Niso Vpisani
Brezplačno

Module Includes

 • 9 Učne ure
 • 6 Teme
 • 1 Kviz