Modul 1: Spodbujanje pristopa celotne šole

Pristop celotne šole je pristop, ki temelji na sodelovanju in vključuje učitelje, ravnatelje, druge strokovnjake s področja izobraževanja, starše in lokalno skupnost. Ugotovljeno je bilo, da je ta pristop pomemben dejavnik pri obravnavanju celostnih potreb učencev migrantov in zagotavljanju stalnega napredka učencev.

O čem je ta modul?

Študije dokazujejo, da ima pristop celotne šole pozitivne učinke na učne rezultate v celotni šoli in da bo bolje podpiral širše izboljšanje šole. Posebej za učence s priseljenskim ozadjem je bilo ugotovljeno, da je pomembno vključiti vse pomembne akterje šolske skupnosti (npr. učitelje, ravnatelje, druge strokovnjake s področja izobraževanja, starše in lokalno skupnost), saj se tako obravnavajo celostne potrebe učencev migrantov in zagotavlja njihov nadaljnji napredek.

Ta modul je zato zasnovan tako, da učitelje in spodbujevalce nauči več o pristopu celotne šole, s posebnim poudarkom na tem, kako ga lahko sami uporabljajo in kako lahko pomaga pri vključevanju učencev s priseljenskim ozadjem v evropske šole. Prvi del modula je namenjen kratki predstavitvi teme. Nato so naslednji deli strukturirani tako, da vsak odgovarja na eno vprašanje. Ker se začne s konkretnim vprašanjem, je učencu vedno jasno, kakšen je učni cilj vsakega dela modula. Tako del 1.2 odgovarja na vprašanje "Kaj je pristop celotne šole?". V tem delu je opredeljen pristop in obravnavane vse njegove značilnosti. V naslednjem delu učenci dobijo odgovor na vprašanje "Zakaj uporabljati celostni šolski pristop?". V odgovoru na to vprašanje so navedene prednosti in slabosti tega pristopa. V delu 1.4 dobijo odgovor na vprašanje "Kako uresničiti celostni šolski pristop?", tako da se seznanijo z načrtom za načrtovanje in izvajanje celostnega šolskega pristopa po korakih. In končno, zadnji del tega modula odgovarja na najpomembnejše vprašanje za naš projekt, in sicer "Kako lahko celostni šolski pristop pomaga pri vključevanju učencev z migrantskim ozadjem v evropske šole?". Znanje iz prejšnjih delov je v tem delu konkretno povezano s problemom vključevanja učencev z migrantskim ozadjem v evropske šole.

Kaj je cilj tega modula

  • Opredeli, kaj je pristop celotne šole.
  • Opredeli ključne elemente celostnega šolskega pristopa.
  • Razprava in analiza dobrih praks celostnega šolskega pristopa.
  • Opredeli prednosti in slabosti pristopa celotne šole.
  • Razprava in analiza o tem, kako uresničiti pristop celotne šole.
  • Oceni, kako lahko pristop celotne šole pomaga pri vključevanju učencev z migrantskim ozadjem v evropske šole.
  • Razpravljaj in analiziraj, kako uporabiti pristop celotne šole pri vključevanju učencev z migrantskim ozadjem v evropske šole.

Bibliografija:

+75 vpisani
Niso Vpisani
Brezplačno

Module Includes

  • 5 Učne ure
  • 9 Teme
  • 1 Kviz