Module 1: Het promoten van een Whole School Approach

De 'Whole School Approach' is een gezamenlijke aanpak waarbij leerkrachten, schoolhoofden, andere onderwijsdeskundigen, ouders en de lokale gemeenschap betrokken zijn. Deze aanpak blijkt een belangrijke factor te zijn bij het aanpakken van de holistische behoeften van migrantenleerlingen en het verzekeren van de voortdurende vooruitgang van de leerlingen.

Waar gaat deze module over?

Studies tonen aan dat de Whole School Approach positieve effecten heeft op de leerresultaten in de hele school en dat het bredere schoolverbeteringen zal ondersteunen. Specifiek voor leerlingen met een migrantenachtergrond is gebleken dat het belangrijk is om alle relevante actoren van de schoolgemeenschap erbij te betrekken (bv. leerkrachten, schoolhoofden, andere onderwijsprofessionals, ouders en de lokale gemeenschap) omdat dit tegemoetkomt aan de holistische behoeften van migrantenleerlingen en ervoor zorgt dat de leerlingen vooruitgang blijven boeken.

Deze module is dan ook bedoeld om leerkrachten en facilitators meer te leren over de Whole School Approach, met bijzondere nadruk op hoe ze die zelf kunnen toepassen en hoe ze kunnen helpen bij de integratie van leerlingen met een migrantenachtergrond in Europese scholen. Het eerste deel van de module is bedoeld om het onderwerp kort te introduceren. Vervolgens zijn de volgende delen zo gestructureerd dat ze elk een vraag beantwoorden. Door uit te gaan van een concrete vraag, is het voor de lerende steeds duidelijk wat het leerdoel van elk deel van de module is. Zo wordt in deel 1.2 ingegaan op de vraag "Wat is een Whole School Approach?". In dit deel wordt de aanpak gedefinieerd en worden alle kenmerken ervan besproken. Daarna, in het volgende deel, krijgen de leerlingen een antwoord op de vraag "Waarom een Whole School Approach gebruiken?". Om deze vraag te beantwoorden, worden de voor- en nadelen van deze aanpak opgesomd. In deel 1.4 krijgen ze een antwoord op de vraag "Hoe realiseer je een Whole School Approach?" door meer te leren over het stappenplan voor het ontwerpen en implementeren van een Whole School Approach. Tot slot wordt in het laatste deel van deze module antwoord gegeven op de belangrijkste vraag voor ons project, namelijk "Hoe kan een Whole School Approach helpen bij de integratie van leerlingen met een migrantenachtergrond in Europese scholen?". Kennis uit eerdere delen wordt in dit deel concreet gekoppeld aan het probleem van de integratie van leerlingen met een migrantenachtergrond op Europese scholen.

Wat is het doel van deze module?

  • Definieer wat een Whole School Approach is.
  • Identificeer de kernelementen van de Whole School Approach.
  • Bespreek en analyseer goede praktijken van de Whole School Approach.
  • Identificeer de voor- en nadelen van de Whole School Approach.
  • Bespreek en analyseer hoe een Whole School Approach gerealiseerd kan worden.
  • Evalueer hoe een Whole School Approach kan bijdragen aan de integratie van leerlingen met een migrantenachtergrond in Europese scholen.
  • Bespreek en analyseer hoe een Whole School Approach kan worden gebruikt om leerlingen met een migrantenachtergrond in Europese scholen te integreren.

Bibliografie:

+75 ingeschreven
Niet Ingeschreven

Module Includes

  • 5 Lessen
  • 9 Onderwerpen
  • 1 Quiz