Modules

 • 5 Lessen

  Module 1: Het promoten van een Whole School Approach

  De 'Whole School Approach' is een gezamenlijke aanpak waarbij leerkrachten, schoolhoofden, andere onderwijsdeskundigen, ouders en de lokale gemeenschap betrokken zijn. Deze aanpak blijkt een belangrijke factor te zijn bij het aanpakken van de holistische behoeften van migrantenleerlingen en het verzekeren van de voortdurende vooruitgang van de leerlingen.
 • 3 Lessen

  Module 2: Beoordeling van leerlingen met een migrantenachtergrond

  Een eerste beoordeling van pas aangekomen migrantenleerlingen wordt in Europa niet op grote schaal uitgevoerd en is zelden alomvattend. Deze elementen dragen gewoonlijk bij tot beslissingen over de plaatsing van de leerlingen in scholen en/of het verlenen van leerondersteuning om aan hun behoeften te voldoen.
 • 4 Lessen

  Module 3: Nationale taalkundige ondersteuning

  Het onderwijs van de onderwijstaal aan migrantenleerlingen vormt een bijzondere uitdaging, aangezien deze taal vaak een tweede of bijkomende taal is die op een voldoende hoog niveau moet worden aangeleerd en beheerst om andere vakken te kunnen leren.
 • 9 Lessen

  Module 4: Betrokkenheid van ouders

  Het welbevinden van leerlingen op school hangt ook af van de perceptie en houding van hun ouders ten opzichte van school, leren en lesgeven (Trasberg & Kong, 2017; Smit, Driessen, Sluiter & Sleegers, 2007). De perceptie van ouders over de school kan gevormd worden door een aantal factoren zoals gesprekken met hun kinderen, andere ouders en schoolpersoneel, de schoolprestaties van hun kinderen, …
 • 5 Lessen

  Module 5: Psychosociale ondersteuning

  Naast het ontwikkelen van de taalcompetenties van leerlingen met een migrantenachtergrond en ervoor zorgen dat zij in het algemeen goede vorderingen maken, is het even belangrijk dat scholen aandacht besteden aan het sociale, emotionele en mentale welzijn van leerlingen. Met name pas aangekomen migrantenleerlingen moeten een nieuwe taal leren, zich aanpassen aan nieuwe academische routines en omgaan met onbekende ervaringen in de bredere gemeenschap.
 • 8 Lessen

  Module 6: Beste praktijken voor intercultureel onderwijs

  Intercultureel onderwijs kan een onderwijsprincipe zijn, een vakoverschrijdend thema of onderwezen worden via specifieke vakken in het curriculum. In de eerste fase werden de bestaande beleidslijnen en maatregelen in verband met de integratie van migrantenleerlingen op scholen in 42 onderwijssystemen in kaart gebracht.