Les 1, Onderwerp 1
In uitvoering

6.2.6 De beste praktijk in de praktijk 3/3

Over de strategie van het Welkomstcomité

Wanneer de leerlingen de strategie van het Welkomstcomité uitstippelen, is het niet jouw taak hen te beperken, maar hen te helpen het plan zo vorm te geven dat het haalbaar en uitvoerbaar wordt. 

Hier zijn enkele voorbeelden van ideeën die zij zouden kunnen voorstellen:

Informatiesessie over de werking van de school, sessie schoolbezoek aan het begin van het jaar, evaluatiegroep voor het eindexamen, culturele namiddag met verschillende gerechten uit de hele wereld, maandelijkse sportwedstrijd, elke avond huiswerkhulp, fototentoonstelling in de bibliotheek, genomineerde voor het jaar voor administratief advies aan de leerlingen, wedstrijd aan het einde van het jaar, informatiedag over de keuze van de cursussen, verspreiding van een film per week over het nieuws uit een land, uitzending van een film per 2 maanden over het nieuws uit een land, oprichting van een leesgroep, organisatie van een avond per week met de ouders over de interculturaliteit, organisatie van een uitstapje naar het museum met de klas, organisatie van een sessie over geestelijke gezondheid met het medisch personeel van de school, organisatie van een schoolreis naar het land van herkomst van een leerling, ...

Alle ideeën zijn geldig. Het is echter niet realistisch om ze allemaal in één jaar uit te voeren, dus moeten zij er een paar selecteren en daartussen de juiste combinatie vinden.

Kijk uit naar het volgende om hen te adviseren bij het tekenen van hun definitieve plan:

Financiële middelen

Als leerlingen 10 evenementen plannen die grote budgetten vergen en er is geen budget om het te halen, zal iedereen teleurgesteld zijn op het einde!

Herhaling

Doorlopende activiteiten zijn geweldig, maar zorg ervoor dat de leerlingen er ook echt bij betrokken kunnen worden. Wekelijkse activiteiten kunnen echt moeilijk te implementeren zijn voor hun toch al overvolle werklast!

Betrokken belanghebbenden

Externe belanghebbenden erbij betrekken kan super relevant zijn. Maar zorg ervoor dat ze beschikbaar zijn voordat je veel activiteiten met hen plant!

Respect voor interculturele waarden

Ook al hebben de leerlingen goede bedoelingen, zorg ervoor dat de evenementen die zij voorstellen niet discriminerend kunnen zijn, slechte beelden kunnen overbrengen of mensen kunnen kwetsen.

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie − 3 =