Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της DEVOTE είναι έτοιμο!

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο για το μελλοντικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα της DEVOTE είναι πλέον διαθέσιμο σε 6 γλώσσες!

Η ομάδα DEVOTE εργάστηκε σκληρά για να αναπτύξει τη δομή ενός μαθήματος 6 ενοτήτων για δασκάλους και εκπαιδευτικούς, με στόχο να τους παρέχει δεξιότητες και εργαλεία για την ένταξη μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα σχολεία.

Αναπτύξαμε αυτές τις ενότητες χρησιμοποιώντας τα σχόλια των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο και των εκπαιδευτικών τους, τα οποία συλλέξαμε μέσω μιας έρευνας. Η διορατικότητά τους έφερε στο φως την ανάγκη να συζητηθούν οι πρακτικές αξιολόγησης για τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο και οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν όσον αφορά τη χρήση της εθνική γλώσσα. Ως εκ τούτου, σχεδιάσαμε εκπαιδευτικό περιεχόμενο με στόχο να δώσουμε στους εκπαιδευτικούς εργαλεία και καθοδήγηση για την καλύτερη υποστήριξη των μαθητών και την προώθηση της επιτυχίας τους στο σχολείο. Ωστόσο, η έρευνα που πραγματοποιήσαμε ανέδειξε επίσης τη σημασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και του κοινωνικού περιβάλλοντος για τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, δημιουργήσαμε ενότητες για τη συμμετοχή των γονέων, για την Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και για την "Ολοκληρωμένη σχολική προσέγγιση", μια μέθοδο που περιλαμβάνει όλα τα μέρη του σχολείου για να απαντήσει στις ολιστικές ανάγκες των μαθητών. Τέλος, παρέχουμε παραδείγματα καλές πρακτικές στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

1 Ενότητα 1
2 Ενότητα 2
3 Ενότητα 3
4 Ενότητα 4
5 Ενότητα 5
6 Ενότητα 6
Ενότητα 1

Η προσέγγιση ολόκληρου του σχολείου

Η προσέγγιση "Ολόκληρο το σχολείο" είναι μια συνεργατική προσέγγιση στην οποία συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές των σχολείων, άλλοι επαγγελματίες της εκπαίδευσης, οι γονείς καθώς και η τοπική κοινότητα. Η προσέγγιση αυτή έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αντιμετώπιση των ολιστικών αναγκών των μεταναστών μαθητών και τη διασφάλιση της συνεχούς προόδου των μαθητών.

Διαβάστε περισσότερα για την ενότητα 1
Ενότητα 2

Αξιολόγηση μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο

Η αρχική αξιολόγηση των νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών δεν είναι ευρέως διαδεδομένη και σπάνια είναι ολοκληρωμένη στην Ευρώπη.
Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν συνήθως είτε στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης των μαθητών στα σχολεία ή/και στην παροχή μαθησιακής υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών τους.

Διαβάστε περισσότερα για την ενότητα 2
Ενότητα 3

Εθνική γλωσσική υποστήριξη

Η διδασκαλία της γλώσσας διδασκαλίας στους μετανάστες μαθητές θέτει ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς η γλώσσα αυτή είναι συχνά μια δεύτερη ή πρόσθετη γλώσσα που πρέπει να διδαχθεί και να κατακτηθεί σε αρκετά υψηλό επίπεδο προκειμένου να μάθουν άλλα μαθήματα.

Διαβάστε περισσότερα για την ενότητα 3
Ενότητα 4

Συμμετοχή των γονέων

Η ευημερία των μαθητών στο σχολείο εξαρτάται επίσης από την αντίληψη και τη στάση των γονέων τους απέναντι στο σχολείο, τη μάθηση και τη διδασκαλία (Trasberg & Kong, 2017- Smit, Driessen, Sluiter & Sleegers, 2007). Οι αντιλήψεις των γονέων για το σχολείο μπορεί να διαμορφώνονται από διάφορους παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται συζητήσεις με τα παιδιά τους, άλλους γονείς και το προσωπικό του σχολείου, οι σχολικές επιδόσεις των παιδιών τους.

Διαβάστε περισσότερα για την ενότητα 4
Ενότητα 5

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Εκτός από την ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο και τη διασφάλιση της καλής προόδου τους γενικά, είναι εξίσου σημαντικό τα σχολεία να φροντίζουν για την κοινωνική, συναισθηματική και ψυχική ευημερία των μαθητών. Ειδικότερα, οι νεοαφιχθέντες μετανάστες μαθητές πρέπει να αποκτήσουν μια νέα γλώσσα, να προσαρμοστούν σε νέες ακαδημαϊκές ρουτίνες, καθώς και να αντιμετωπίσουν άγνωστες εμπειρίες στην ευρύτερη κοινότητα.

Διαβάστε περισσότερα για την ενότητα 5
Ενότητα 6

Βέλτιστες πρακτικές στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να είναι μια εκπαιδευτική αρχή, ένα διαθεματικό θέμα ή να διδάσκεται μέσω συγκεκριμένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Στο πρώτο στάδιο έγινε μια αρχική χαρτογράφηση των υφιστάμενων πολιτικών και μέτρων που σχετίζονται με την ένταξη των μεταναστών μαθητών στα σχολεία σε 42 εκπαιδευτικά συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα για την ενότητα 6

Η δημοσίευση του εκπαιδευτικού περιεχομένου της DEVOTE μας φέρνει πιο κοντά στη δημιουργία του Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC) και θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμο και διδακτικό για εσάς, γι' αυτό παρακαλούμε να μας δώσετε τα σχόλιά σας για τις ενότητες συμπληρώνοντας την ακόλουθη έρευνα:

Απαντήσεις

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

nineteen − 5 =