Izobraževalna vsebina DEVOTE je pripravljena!

Izobraževalna vsebina za prihodnji odprti spletni tečaj DEVOTE je zdaj na voljo v 6 jezikih!

Ekipa DEVOTE je trdo delala, da bi razvila strukturo šestmodulnega tečaja za učitelje in vzgojitelje, ki naj bi jim zagotovil znanja in orodja za vključevanje učencev z migrantskim ozadjem v šole.

Module smo razvili na podlagi povratnih informacij učencev z migrantskim ozadjem in njihovih učiteljev, ki smo jih zbrali z anketo. Njihov vpogled je pokazal, da je potrebno razpravljati o načinih ocenjevanja učencev z migrantskim ozadjem in o težavah, s katerimi se lahko srečujejo pri uporabi nacionalnega jezika. Zato smo oblikovali izobraževalne vsebine, katerih cilj je učiteljem ponuditi orodja in smernice za boljšo podporo učencem in spodbujanje njihovega uspeha v šoli. Vendar pa je raziskava, ki smo jo izvedli, poudarila tudi pomen okolja in socialnega okolja za učence z migrantskim ozadjem. Za obravnavo teh vprašanj smo pripravili module o sodelovanju starševpsihosocialni podpori in "pristopu celotne šole", metodi, ki vključuje vse dele šole, da bi odgovorili na celostne potrebe učencev. Na koncu navajamo primere dobrih praks na področju medkulturnega izobraževanja.

1 Modul 1
2 Modul 2
3 Modul 3
4 Modul 4
5 Modul 5
6 Modul 6
Modul 1

Pristop celotne šole

Pristop celotne šole je sodelovalni pristop, ki vključuje učitelje, ravnatelje, druge strokovne delavce v izobraževanju, starše in tudi lokalno skupnost. Ugotovljeno je bilo, da je ta pristop pomemben dejavnik pri obravnavanju celostnih potreb učencev migrantov in zagotavljanju stalnega napredka učencev.

PREBERI VEČ O MODULU 1
Modul 2

Ocenjevanje učencev s priseljenskim ozadjem

Začetno ocenjevanje novo prispelih učencev migrantov se v Evropi ne izvaja pogosto in je redko celovito.
Ti elementi običajno prispevajo k odločitvam o tem, kako umestiti učence v šolo in/ali zagotoviti učno pomoč za izpolnjevanje njihovih potreb.

PREBERI VEČ O MODULU 2
Modul 3

Nacionalna jezikovna podpora

Poučevanje učnega jezika za učence migrante predstavlja poseben izziv, saj je ta jezik pogosto drugi ali dodatni jezik, ki se ga je potrebno naučiti in obvladati na dovolj visoki ravni, da se lahko učijo drugih predmetov.

PREBERI VEČ O MODULU 3
Modul 4

Vključevanje staršev

Dobro počutje učencev v šoli je odvisno tudi od dojemanja in odnosa njihovih staršev do šole, učenja in poučevanja (Trasberg in Kong, 2017; Smit, Driessen, Sluiter in Sleegers, 2007). Dojemanje šole s strani staršev lahko oblikujejo številni dejavniki, ki vključujejo pogovore z njihovimi otroki, drugimi starši in šolskim osebjem, uspešnost njihovih otrok v šoli.

PREBERI VEČ O MODULU 4
Modul 5

Psihosocialna podpora

Poleg razvijanja jezikovnih kompetenc učencev iz priseljenskih okolij in zagotavljanja njihovega splošnega dobrega napredka je enako pomembno, da šole skrbijo za socialno, čustveno in duševno počutje učencev. Zlasti novo prispeli učenci migranti morajo osvojiti nov jezik, se prilagoditi novi učni rutini in se spoprijeti z neznanimi izkušnjami v širši skupnosti.

PREBERI VEČ O MODULU 5
Modul 6

Najboljše prakse na področju medkulturnega izobraževanja

Medkulturno izobraževanje je lahko načelo izobraževanja, medpredmetna tema ali pa se poučuje v okviru posameznih predmetov učnega načrta. V prvi fazi je bilo v 42 izobraževalnih sistemih opravljeno začetno kartiranje obstoječih politik in ukrepov, povezanih z vključevanjem učencev migrantov v šole.

PREBERI VEČ O MODULU 6

Z objavo izobraževalnih vsebin DEVOTE smo bližje oblikovanju našega množičnega odprtega spletnega tečaja (MOOC) in želimo, da bi bil za vse čim bolj koristen in poučen, zato te prosimo, da nam z izpolnitvijo naslednje ankete posredujete svoje mnenje o modulih :

Odgovori

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

15 − fourteen =