De educatieve inhoud van DEVOTE is klaar!

De educatieve inhoud voor DEVOTE's toekomstige open online cursus is nu beschikbaar in 6 talen!

Het DEVOTE-team heeft hard gewerkt om de structuur te ontwikkelen van een cursus van 6 modules voor leerkrachten en opvoeders, met als doel hen vaardigheden en instrumenten aan te reiken om leerlingen met een migrantenachtergrond op school te integreren.

We hebben deze modules ontwikkeld op basis van de feedback van leerlingen met een migrantenachtergrond en hun leerkrachten, die we via een enquête hebben verzameld. Hun inzicht maakte duidelijk dat de evaluatiepraktijken voor leerlingen met een migrantenachtergrond en de moeilijkheden die zij kunnen ondervinden bij het gebruik van de nationale taal, besproken moeten worden. Daarom ontwierpen we educatieve inhoud die erop gericht is leerkrachten instrumenten en begeleiding te geven om leerlingen beter te ondersteunen en hun succes op school te bevorderen. Uit onze enquête bleek echter ook hoe belangrijk zowel de omgeving als de sociale omgeving voor leerlingen met een migrantenachtergrond zijn. Om deze zaken aan te pakken, hebben we modules gemaakt over ouderbetrokkenheid, over psychosociale ondersteuning en over de "Whole school approach", een methode waarbij alle onderdelen van de school worden betrokken om tegemoet te komen aan de holistische behoeften van leerlingen. Tot slot geven we voorbeelden van goede praktijken in intercultureel onderwijs.

1 Module 1
2 Module 2
3 Module 3
4 Module 4
5 Module 5
6 Module 6
Module 1

De Whole School Approach

De 'Whole School Approach' is een gezamenlijke aanpak waarbij leerkrachten, schoolhoofden, andere onderwijsdeskundigen, ouders en de lokale gemeenschap betrokken zijn. Deze aanpak blijkt een belangrijke factor te zijn bij het aanpakken van de holistische behoeften van migrantenleerlingen en het verzekeren van de voortdurende vooruitgang van de leerlingen.

LEES MEER OVER MODULE 1
Module 2

Beoordeling van leerlingen met een migrantenachtergrond

Een eerste beoordeling van pas aangekomen migrantenleerlingen wordt in Europa niet vaak uitgevoerd en is zelden alomvattend.
Deze elementen dragen gewoonlijk bij tot beslissingen over de plaatsing van de leerlingen op school en/of tot het verlenen van leerondersteuning om aan hun behoeften te voldoen.

LEES MEER OVER MODULE 2
Module 3

Nationale taalkundige ondersteuning

Het onderwijzen van de onderwijstaal aan migrantenleerlingen vormt een bijzondere uitdaging, aangezien deze taal vaak een tweede of bijkomende taal is die op een voldoende hoog niveau moet worden aangeleerd en beheerst om andere vakken te kunnen leren.

LEES MEER OVER MODULE 3
Module 4

Betrokkenheid van de ouders

Het welbevinden van leerlingen op school hangt ook af van de perceptie en houding van hun ouders ten opzichte van school, leren en lesgeven (Trasberg & Kong, 2017; Smit, Driessen, Sluiter & Sleegers, 2007). De perceptie van ouders over de school kan gevormd worden door een aantal factoren, deze omvatten gesprekken met hun kinderen, andere ouders en schoolpersoneel, de schoolprestaties van hun kinderen.

LEES MEER OVER MODULE 4
Module 5

Psychosociale ondersteuning

Naast het ontwikkelen van de taalcompetenties van leerlingen met een migrantenachtergrond en ervoor zorgen dat ze in het algemeen goede vorderingen maken, is het even belangrijk dat scholen aandacht besteden aan het sociale, emotionele en mentale welzijn van leerlingen. Met name pas aangekomen migrantenleerlingen moeten een nieuwe taal leren, zich aanpassen aan nieuwe academische routines en omgaan met onbekende ervaringen in de bredere gemeenschap.

LEES MEER OVER MODULE 5
Module 6

Beste praktijken in intercultureel onderwijs

Intercultureel onderwijs kan een onderwijsprincipe zijn, een vakoverschrijdend thema of onderwezen worden in specifieke vakken van het curriculum. In de eerste fase werden de bestaande beleidslijnen en maatregelen in verband met de integratie van migrantenleerlingen op scholen in 42 onderwijssystemen in kaart gebracht.

LEES MEER OVER MODULE 6

De publicatie van de educatieve inhoud van DEVOTE brengt ons dichter bij de creatie van onze Massive Open Online Course (MOOC), en we willen dat deze voor u zo nuttig en leerzaam mogelijk is, dus geef ons uw feedback over de modules door de volgende enquête in te vullen:

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12 − twee =